Soňa Kúdeľová

Pôsobí na scéne súčasného tanca na Slovensku ako tanečná choreografka a performerka. Soňa skúma nové prístupy v performatívnom umení a ich presahy. Sleduje tok umenia a jeho rizomatické umiestnenie v každodennom živote, nazerá na jeho históriu a otvorene pristupuje k jeho súčasnej podobe. Čerpaním z každodennej performativity získava skúsenosť a poznanie ako uchopiť seba, v zhluku dnešnej spoločnosti, aj podstatnú motiváciu a kreatívnu spontánnosť v procese tvorby. Skrz neustály výskum tela a mysle, meniacich sa v čase, sa pohybuje v témach sociálno-psychologickej adaptácie, medziľudských vzťahoch, či spoločnosti. Vytvára kolektívne spolupráce s vizuálnymi, hudobnými a intermediálnymi umelcami kde v spoločných procesoch testujú hranice umeleckých vyjadrení v jednom čase a priestore. Okrem každodenného života, ľudí a ľudského charakteru, ju inšpirujú naďalej aj odborné teoretické texty, štúdie a eseje o umení, performance a spoločnosti. Vytvorila tri sólové tanečné inscenácie – Autopilot, Autocorrect, Autonomy. Spolupracovala na projektoch s P. Fornayovou, T. Danielisom, kolektívom mimoOs, a i. Je spoluzakladateľkou vzdelávacieho projektu Telohra, členkou rady PlaST – Platforma pre súčasný tanec a Koordinátorkou Rezidenčného centra Telocvičňa v Novej Cvernovke.

www.sonakudelova.dance

www.telocvicna.dance