Martin Hodoň a kol.: ↑&X / A P E N D I X

streda, 26.05.2021, 13:00,

Tanečný duet Nikolety Rafaelisovej a Daniela Račeka je anticipáciou konca. Na pôdoryse textov J. L. Borgesa skúma presah vedomia a nevedomia do formovania skutočnosti. Čas, ako katalyzátor šedej kôry, a ďalšia premárnená šanca pamätať si svoj život. Zomriem a ani si to nebudem pamätať.

Réžia: Martin Hodoň
Účinkujú: Nikoleta Rafaelisová, Daniel Raček
Dramaturgia: Dáša Čiripová
Scéna, kostýmy, svetelný dizajn: Michal Hōr Horáček
Hudba: Ink Midget
Produkcia: GAFFA o. z.
Koprodukcia: Štúdio 12