Harmonogram

štvrtok 01.06.2023

Networkingové stretnutie a diskusia o možnostiach uvádzania tanečných diel, užšej spolupráci a možných partnerstvách medzi tanečnými tvorcami a kultúrnymi priestormi, ako aj nezávyslými centrami po celom Slovensku. Bude pozostávať z krátkych a dlhších pitchingov, ako aj z moderovanej diskusie o aktuálnych výzvach v programovaní súčasných tanečných diel (v slovenskom jazyku).

Moderátori: Maja Hriešik (Telocvičňa, Plast) a Michal Klembara (Antena Network)

Ako sama Eva Urbanová inotajne uvádza, jej sólo je stvorené z lepkavej želatíny a ružových ruží a temných momentov a strašidelných tvárí a skákajúcich… The Essence je sólo v ktorom sa stretáva ostrá a priamočiara esencia tanečnice s hrejivou modro-fialovou hudbou skladateľa Aid Kida. The Essence je zároveň cestou k sebe samému, k podstate tanca aj ľudského bytia vôbec. Je kreatívnym angažovaným sólom mladej, pôvodom slovenskej umelkyne, v ktorom pôsobivo preukazuje vyzretosť svojho pohybového slovníka a poeticky prepája textovú a časovú rovinu choreografie. Inscenácia získala 1. miesto na tanečnej súťaži na Gdansk Dance Festival 2022 a tiež 2. miesto a Cenu publika na stuttgartskom festivale Solo-Tanz-Theater 2021.

„V sóle Essence Eva Urbanová potvrdzuje, že je napriek mladému veku vyzretá tanečnica. Jej pohyb je priamočiary, odhaľuje nám jej pocity, emócie a myšlienky. Je krehká a silná zároveň. Jednoducho, cez fyzický prejav, spontánne, dokáže vyjadriť to, čo je v jej vnútri navonok. Cez akýsi pohybový rituál hľadá stopy esencie seba samej, svojej či ľudskej podstaty. Dve ocenenia, ktoré za toto sólo v zahraničí získala sú len prirodzeným zhodnotením jej kvalít tak interpretačných ako aj tvorivých.“

(Miroslava Kovářová)

 

Choreografia, tanec: Eva Urbanová

Text: Eva Urbanová

Hudba: Aid Kid

Dĺžka predstavenia: 12'
Eva Urbanová

Eva Urbanová je slovenská tanečnica, choreografka a pedagogička. Vo svojich choreografiách sa zameriava na štúdium a kritiku mechanizmov sociálneho systému, posilnenia postavenia žien v spoločnosti a demonštráciu konceptu dualizmu. Sústreďuje sa na rozvíjanie vlastného osobitého tanečného štýlu, pričom sa inšpiruje súčasnou izraelskou tanečnou scénou a fyzickým divadlom. Jedným z jej hlavných úspechov je jej sólo „The Essence“, ktoré získalo 1. cenu na tanečnom festivale v Gdansku 2022 a 2. choreografickú cenu a cenu publika na medzinárodnej súťaži Solo Tanz Theater Stuttgart 2021.

Simultánne tanečné predstavenie vo verejnom priestore, inšpirované improvizáciou z obdobia lock-downu. „The Urge” čerpá inšpiráciu z frustrajúceho zážitku rok a pol trvajúcej pandémie a odlúčenia a transformuje ju v čosi vysoko vitálneho, v najlepšom slova zmysle nákazlivého – v zdieľaní radosti, energie, fascinácii pohybom, v intenzívnom zdieľaní okamihu v priamom kontakte s divákom vo verejnom priestore. Choreografia Ceren Oran kombinuje energiou nabité, synchrónne tanečné pasáže s osobitými improvizovanými sólami jednotlivých tanečníkov. Ich dynamiku a meniaci sa rytmus celého diela určuje pulzujúca elektronická hudba dlhoročného spolupracovníka Oran a živá improvizácia Roba Kolářa. Táto extatická kombinácia zvyšuje napätie medzi tanečníkmi a hudobníkmi, jednotlivcom a masou.

„Tancovať vo verejnom priestore pre mňa znamená zbaviť sa pohodlného divadelného prostredia, ísť s kožou na trh a osloviť predovšetkým tých potenciálnych divákov, ktorí by inak na súčasný tanec v žiadnom prípade neprišli. Verím vo fascinujúcu, nákazlivú a inšpirujúcu silu súčasného tanca a som hlboko presvedčená, že tanec má byť dostupný pre každého – kedykoľvek a kdekoľvek.”
Ceren Oran

Predstavenie vzniklo replikáciou v rámci konceptu sustaineable touring uvedením spoločného predstavenia „The Urge Grows“.
Slovenskú verziu predstavenia uvádza kolektív Tanečno a na českej produkcii sa okrem MOVE Ostrava na organizácii podieľa Divadlo na Cucky a plzenská Moving Station.

 

Koncept, choreografia: Ceren Oran
Choreografická spolupráca: Maayan Reiter, Rotem Weismann
Dramaturgická spolupráca: Karolína Hejnová
Vznik projektu: Ceren Oran & Moving Borders, MOVE Ostrava a Tanečno
Tanec: Miriam Budzáková, Matúš Szeghö, Paulína Šmatláková, Andrej Štepita, Lukáš Záhorák
Hudba: Hüseyin Evirgen
Živý hudobný doprovod: Lenka Molčányiová

 

* vstup voľný

Dĺžka predstavenia: 32'
Tanečno

Občianske združenie Tanečno je združenie mladých ľudí pôsobiacich v oblasti umenia, kultúry a komunitného organizovania. Celoročné aktivity sa odvíjajú najmä od organizácie Oravského festivalu tanca a pohybu – Tanečno, ktorý má za sebou šesť úspešných ročníkov. Medzi zámery občianskeho združenia patrí rozvoj, vytváranie a zachovanie kultúrnych hodnôt a podpora vzdelávania v oblasti kultúry a umenia. Tieto zámery združenie napĺňa aj vytváraním celoročných umeleckých a edukačných aktivít najmä v oravskom regióne. Združenie pôsobí aj ako tvorcovský a performatívny kolektív (Passing/station, The urge grows, YOLT, Antrophos Anthem, Gentle man, Na hlásku, Be off…).

01. Vidíš ten most?

010. Vidíš ten drevený most?

0101. Vidíš ten drevený most ale nevidíš kamenný most.

0. Čo je to kamenný most?

010101. Je to taký, ktorý nechá osly prejsť, nechá kone prejsť.

On/ DAMA DAMA/

Pôvod: Púchovské lesy

Vek: 49 rokov

Výška: 185 cm

Váha: 75 kg

Ona /LYNX LYNX/

Pôvod: Slatinské lazy

Vek: 60 rokov

Výška: 163 cm

Váha: 55 kg

Tanečný duet zrelosti na prahu hniloby, na pomedzí súčasného tanca a fyzického divadla, zobrazuje genézu jedného majstra – od obdivu a očarenia po asymetriu a znechutenie. Na začiatku bola príťažlivosť, inštinkt, ktoré po čase vystriedala prevaha sily a moci tela. Hierarchia.

„Predstavenie matter na pozadí paródie, vykresľujúcej najmä pocity z blížiaceho sa dôchodkového veku tanečných interpretov, tematizuje stav našej spoločnosti, pozíciu  a relevanciu tanca, tanečníkov a choreografov. Vyvážený herecký a pohybový slovník interpretov, vážne témy podávané s ľahkosťou, humor, ktorého objektom sú aj samotní protagonisti, to sú základne atribúty kvality tohto diela, ktoré má schopnosť osloviť široké spektrum nielen tanečného publika. Réžia Martina Hodoňa sa ako už v jeho minulých dielach spája s tvorbou kvalitného autorského textu.  Za výrazného prispenia dramaturgičky a v tomto  prípade aj prekvapujúco zrelej interpretky Dáši Čiripovej vychádza text zo života tvorcov samotných, ponúkajúci všetkým divákom výnimočný zážitok a možnosť prepotrebnej (seba)reflexie.“

(Petra Fornayová)

 

Réžia: Martin Hodoň

Dramaturgia: Dáša Čiripová

Choreografia: RASEMA

Sound design: Dominik Suchý

Light design/scéna/kostým: matoha

Technická podpora: Lukáš Kubičina

Tanec/performance: Anna Sedlačková, Dáša Čiripová, Daniel Raček

Produkcia: GAFFA v koprodukcii KC P*AKT

Koprodukcia: Neskorý zber

Poďakovanie: CO.Labs Brno Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Dĺžka predstavenia: 70'
Martin Hodoň

Martin Hodoň je absolventom divadelnej vedy na VŠMU, neskôr pokračoval na JAMU v Brne v odbore réžia-dramaturgia pod vedením prof. Josefa Kovalčuka. V tvorbe sa venoval prevažne autorskému a fyzickému divadlu s presahom do súčasného tanca. Ukončil doktorandské štúdium na Slovenskej akadémií vied v Bratislave a jeho výskumnou oblasťou bol vzťah performance art a performing arts. V Bratislave v roku 2015 založil spolu s Dášou Čiripovou a Zuzanou Némethovou nezávislú performatívnu platformu GAFFA, pod ktorou vznikli projekty EVA, Pomaly plynúce dni, negatív_eGOtrip, Neviditeľný hosť, s p e e c h, mimochodom, A P E N D I X, C R ASH, Dedina, .

Neskorý zber

Občianske združenie Neskorý zber vzniklo na jeseň roku 2014. Založili ho skúsení tanečníci, choreografi a taneční pedagógovia: Monika Čertezni, Lucia Holinová, Daniel Raček a Anna Sedlačková, ktorí pôsobia v oblasti súčasného tanca viac ako 25 rokov. Zámerom združenia je vytvárať priestor pre zdieľanie umeleckých názorov a výpovedí zrelej generácie tanečných umelcov. Združenie zaujíma tiež medzigeneračný a medziodborový dialóg a progresívne pedagogické prístupy. Svoje inscenácie adaptuje do exteriéru a site-specific. Každoročne organizuje vzdelávacie workshopy zamerané na progresívne pedagogické prístupy. Členskú základňu obohatili tanečnica a pedagogička Katarína Vlniešková a svetelný dizajnér Jozef Miklós.

Gaffa

GAFFA je profesionálne divadelné zoskupenie, ktoré spája experimentálny a autorský prístup. Interdisciplinárne prekračovanie divadla, perfromativitu a fyzické divadlo. Princípom ich tvorby je práca s telesnosťou, ktorá sa pre nich stáva aparátom kontradikcie a synestézie zároveň. Od roku 2016 vytvorila šesť autorských inscenácií. 

Keď sú zvieratá vytrhnuté z ich prirodzeného prostredia, zavreté v nevhodných priestoroch, v ZOO, cirkuse, či laboratóriu, majú tendenciu vyvinúť abnormálne opakujúce sa správanie. Zbieranie ničoho, vznášajúce sa končatiny, búchanie hlavou, vlnenie hlavou, chodenie hore-dole, či tancovanie sú názvy, ktoré vedci dali stereotypným pohybom zvierat v zajatí. Jana Tereková vo svojom novom diele vytvára podivné, posadnuté, odcudzené telá. Telá, ktoré sú schopné sa v okamihu zmeniť na pokojné, rozťahujú čas, nerobia nič alebo príliš málo, vykonávajú rituály bez zjavného zmyslu, neefektívne a nepotrebné. Vťahujú diváka do zvláštneho univerza, ktorý fascinuje, hypnotizuje, kde sa čas zastavil. Bytosti na scéne sú vzdialené, ale zároveň dôverne známe. Sú zvieratami, imaginárnymi bytosťami, objektami, ľuďmi. Dielo môže byť prijaté ako horký a ironický akt voči všeobecnej nečinnosti, ignorancii a arogancii. A ako oslava dlhého času a nudy, tvoriac protiváhu v spoločnosti posadnutej užitočnosťou a efektivitou, ktorá zredukovala prírodu a zvieratá na objekty konzumu.

„Choreografka a tanečnica Jana Tereková vo svojich dielach systematicky skúma tanečné telo, limity tanca, jeho iné formy a pohybové štruktúry. Tanečnice a tanečníkov núti neraz pracovať proti ich zaužívanému pohybu, čím neustále aktualizuje tanečný slovník a svojimi inscenáciami provokuje k diskusii o vývoji a charaktere súčasného tanca. Zameraním na umelecký výskum a prepájaním teoretických poznatkov s praxou je Terekovej tvorba v kontexte slovenskej tanečnej scény špecifická. Potvrdzuje to aj najnovším dielom Abnormal Repetitive Behaviour, v ktorom sa východiskom pre nový tanečný materiál stal pohyb zvierat v dlhodobej izolácii.“

(Michaela Pašteková)

 

Choreografia: Jana Tereková

Tanec a tvorba: Edita Antalová, Daniel Raček, Jana Tereková

Zvukový design, hudba: Joseph Champagnon

Kostýmy: Gabriela Čechová

Svetlá: Jozef Miklós

Dĺžka predstavenia: 55'
Jana Tereková

Jana Tereková je choreografka a tanečnica pôsobiaca medzi Parížom a Bratislavou. Je autorkou niekoľkých javiskových tanečných diel a site-specific predstavení. Janina tvorba je viac či menej abstraktná, s jednoznačným zameraním sa na pohyb a telesnosť. Umeleckou túžbou je skúmanie možností tela a jeho transformácie. Vytvára telá, ktoré sa nachádzajú „na pomedzí“: medzi ľudským a neživým ako aj telá, ktoré stierajú hranicu medzi človekom a zvieraťom.

bees-R

bees-R sa zameriava na tanečnú tvorbu a produkciu multižánrových predstavení s medzinárodným presahom. Od svojho vzniku prináša projekty, ktoré generujú vzácnu a jedinečnú spoluprácu medzi začínajúcimi medzinárodnými umelcami najmä na Slovensku a vo Francúzsku. Produkčne zastrešilo diela Jany Terekovej ako Skúmanie javov (tanec-hudba-poézia-video, 2012), Cyborg Creation (tanec a poézia, 2014), Zrkadlenie (tanec a poézia, 2017), 70 sukien mala (tanec a marionety, 2018-19), Priviazaní na kôl okaminu (tanečná inscenácia, 2020 a tanečná inštalácia, 2021), Bariolé (tanec, 2022), Abnromal Repetitive Behaviour (tanec, 2022).

piatok 02.06.2023

Miesto začiatku prechádzky: A4 
Nechaj sa sprevádzať umelcami a privítať mestskými lesmi Bratislavy, vzdialenými len 15 minút od hlavného miesta konania. 
Nadýchni sa hlbšie, natiahni si nohy a myšlienky o niečo ďalej. 

Toto predstavenie fyzického divadla je reflexiou jednosmerného štrukturálneho systému, podľa ktorého sa spoločnosť orientuje. Poukazuje na jej paradoxnú morálku, mocenské hry a stratu orientácie, keď sa táto štruktúra stratí.

Ingrediencie: 

– 2 performerky a 2 performeri 

– 35 štvorcov 

– 1 Eva 

– 1 Dorota 

– kompozícia 

– červená čiapočka 

– trošku salsy 

– hierarchia 

– naľavo a napravo 

– niečo špeciálne 

– zmysel života

„Fyzické divadlo YOLT spája dva princípy, dva svety. Svet racionality a svet intuície, základných inštinktov. Inšpirované rozprávkami rozkladajú príbehy a zamýšľajú sa nad ich morálnymi posolstvami. Pomocou pohybu a textu sa pohrávajú s pojmami dobra a zla, štruktúrami moci a potešeniami, ktoré ustavične hľadáme. Inscenácia prezentuje tanečné a herecké nadanie štyroch mladých a talentovaných performerov, naladených na poetiku skúseného talianskeho režiséra a choreografa Manuela Rondu.“ 

(Eva Gajdošová)

 

Choreografia a réžia: Manuel Ronda

Performancia: Miriam Budzáková, Silvia Sviteková, Matúš Szeghö, Andrej Štepita

Hudba: Eva Sajanová

Svetlá, scéna, kostýmy: Dorota Volfová

Ilustrácie: Manuel Ronda

Vizuál: Matúš Szeghö

Produkcia: Tanečno o.z.

Dĺžka predstavenia: 50'
Manuel Ronda

Manuel Ronda vyštudoval priemyselný dizajn na Univerzite Architektúry v Janove a Školu Moderného Tanečného Divadla v Amsterdame. Celosvetovo pôsobí ako tanečník, performer a herec – spolupracuje s významnými umelcami a zoskupeniami (UltimaVez/Wim Vandekeybus, Rootlesroots/Kapatenea-Fruček, Andre Gingras, Frederic Flamand, Tasya Krougovykh/Pussy Riot…), dramaturgicky asistuje choreografke Elene Fokine a pôsobí ako herec v detskom divadle Teatro del Piccione. Jeho sólo „El Gran Salto“ malo premiéru v Tijuane, Mexiku v roku 2019 a momentálne celosvetovo túruje a súčasne vedie workshopy.

Tanečno

Občianske združenie Tanečno je združenie mladých ľudí pôsobiacich v oblasti umenia, kultúry a komunitného organizovania. Celoročné aktivity sa odvíjajú najmä od organizácie Oravského festivalu tanca a pohybu – Tanečno, ktorý má za sebou šesť úspešných ročníkov. Medzi zámery občianskeho združenia patrí rozvoj, vytváranie a zachovanie kultúrnych hodnôt a podpora vzdelávania v oblasti kultúry a umenia. Tieto zámery združenie napĺňa aj vytváraním celoročných umeleckých a edukačných aktivít najmä v oravskom regióne. Združenie pôsobí aj ako tvorcovský a performatívny kolektív (Passing/station, The urge grows, YOLT, Antrophos Anthem, Gentle man, Na hlásku, Be off…).

Kurátorský audio sprievodca slovenskou súčasnou tanečnou krajinou, ktorý spríjemní cestu autobusom. Rozhovor dvoch priateľov, Jara a Maje, tanečníka neustále odchádzajúceho, ale napriek tomu lokálne angažovaného, a naturalizovanej tanečnej dramaturgičky a aktivistky, ktorá napriek tomu, že vyhára pre slovenský tanec, si pestuje svoj pohľad cudzinky. Navigácia po skúsenostiach kariéry rozprestretej medzi východom, stredom a západom Slovenska a ešte ďalej, rozprávanie o tom, aké to bolo, ktoré sľuby sa roztrúsili a čo sa zdá byť nádejné do budúcnosti. 

Je slobodná vôľa skutočná, alebo je len ilúziou náhodne vytvorenou v priebehu evolúcie ľudstva? Je ľudská rasa odsúdená k zániku? Sme odsúdení alebo požehnaní ilúziou vlastného ega? Aj to sú otázky, na ktoré hľadá odpoveď choreograf László Fülöp v tanečnom predstavení At the horizon of no return (Na horizonte bez návratu). Dielo vytvorené pre umelecký súbor Divadla Štúdio tanca sa hlboko zamýšľa a reflektuje situáciu a stav, v ktorých sa civilizácia, Zem, Vesmír momentálne nachádzajú. Ako východisko pre svoju reflexiu berie pozorovanie tela, ktoré na dané udalosti vedome ci nevedome reaguje.

„Inscenácia Na horizonte bez návratu je výsledkom vízie nového vedenia Divadla Štúdia tanca vytvárať tanečné diela ako reflexie života. Princípom bolo skúmanie foriem ľudského správania, možnosti ich komunikácie, v úsilí o čo najúprimnejšiu optiku – s témou budúcnosti našej civilizácie. Tanečníkov s rôznym backgroundom, skúsenosťami a fyziognómiou stmeľovala nová a presvedčivá kvalita interpretácie.“ 

(Eva Gajdošová)

 

Choreografia: László Fülöp

Hudba: Vince Varga

Asistent dramaturgie: Zebastián Méndez Marín

Svetelný dizajn: Ján Čief

Scénografia a kostýmy: Ivana Macková

Dĺžka predstavenia: 60'
László Fülöp

László Fülöp (1987) – jemný barman, introvertný asistent v obchode, tanečník, performer, choreograf a zakladateľ združenia Timothy and the Things sa narodil v Budapešti. Po štúdiách na Budapeštianskej akadémii súčasného tanca pracuje na voľnej nohe a spolupracuje s mnohými tanečnými združeniami nielen z Maďarska. Popri tom vytvára autorské choreografické diela pod vlastnou značkou Timothy and the Things. Jadrom jeho záujmu je skúmanie všetkých možných foriem ľudského správania a komunikácie z najrôznejších uhlov, bez zovšeobecňovania a predsudkov prostredníctvom výsostne osobnej optiky. Kľúčovou ambíciou jeho tvorby je konfrontácia divákov s vnútornými procesmi, ktoré na úrovni podvedomia ovplyvňujú a určujú ľudské rozhodnutia a činy.

Divadlo Štúdio tanca

Divadlo Štúdio tanca je jediným divadlom venujúcim sa súcasnému tancu na Slovensku s vlastným umeleckým súborom. V Banskej Bystrici pôsobí od roku 1998. Vo svojom umeleckom zameraní DŠT razí cestu autorskej tvorby, ktorá rešpektuje umelcov v ich tvorivom vyjadrení a názore a kontinuálne podporuje vznik pôvodných tanecných inscenácií a ich pravidelné uvádzanie.

Tanečná inscenácia CHARON je inšpirovaná vzťahom prievozníka Charona a duše, zastupujúcej bytosť univerzálneho človeka, pričom sleduje prechod duše medzi viacerými svetmi. Podľa rôznych filozofií hľadá duša svoje miesto nielen v našom poznanom svete, ale aj vo svetoch, ktoré sú nám vzdialené, a preto im nerozumieme. Duša na svojej ceste vďaka sprievodcovi poznáva, čím sa následne aj mení a postupne očisťuje. Jej cesta a poznanie sú zrkadlom nás všetkých, našich činov. Mytológia ako súbor príbehov s cieľom vysvetliť okolitý svet je pre autorov zdrojom nadčasového poznania, ktoré poukazuje na nemennú podstatu ľudského ducha aj naprieč niekoľko tisíc ročným vývojom ľudských civilizácií. Dielo je tiež inšpirované tézou Josepha Campbella, ktorá hovorí o mytológii ako o sile schopnej tvoriť morálne systémy. Vďaka Campbellovi sa aj autori inscenácie snažia klásť divákovi provokatívne otázky o tom, kto môže byť hrdinom v súčasnom svete, ako taký hrdina vzniká, akú cestu podstupuje a ako bude vyzerať mýtus budúcnosti.

„Predstavenie Charon je v slovenskom kontexte výnimočné témou. Grécka mytológia nie je typickým zdrojovým materiálom pre diela slovenského súčasného tanca, Cháron však dokazuje, že aj dnes je možné kvalitne a stále novým spôsobom inscenovať večné, archetypálne otázky ako smrť, transformácia bytia do inej formy, hľadanie zmyslu a podstaty života. Predstavenie Rada Piovarčiho a Paulíny Šmatlákovej je výnimočné aj vďaka vynikajúcej interpretačnej úrovni oboch tanečníkov a tiež dramaturgickým vkladom Alexandry Rychtarčíkovej, ktorá sa skvelo orientuje v kultúre starovekého Grécka.“ 

(Petra Fornayová)

 

Choreografia, koncept a performer: Radoslav Piovarči

Spolutvorkyňa a performerka: Paulína Šmatláková

Hudba a performer: Michal Paľko

Svetelný dizajn: Ján Čief

Kostýmy: Martin Kotúček

Dramaturgia a odborná konzultácia: Alexandra Rychtarčíková

Dĺžka predstavenia: 50'
Radoslav Piovarči

Radoslav Piovarči je slovenský tanečník, performer a choreograf. Aktívne pôsobí na medzinárodnej scéne súčasného tanca a fyzického divadla od roku 2009. Počas tohto obdobia spolupracoval s tvorcami, divadlami a súbormi ako napr. Lenka Vágnerová & company, Staatstheatre Kassel, Štúdio tanca, Total Brutal company, Verte dance, Veronika Riz, Viirus theatre, Artyci dance company, En Knap group, a i. Okrem pôsobenia ako interpret na zahraničnej scéne sa venuje aj autorskej multižánrovej tvorbe. Od roku 2009 vytvoril ako autor alebo spolu-autor inscenácie: MUNNIE, TAJ DYCH, SET UP, PRA(C)H, MIMO, SONETY 2016, 100 SUOMI FINLAND, ROZPRÁVKY…, DOBRÝ DEŇ PANE, POMÔŽEM?, a i. Podieľal sa na viac ako 50-tich projektoch rôznou formou participácie, či už ako interpret, tvorca alebo produkčný.

Paulína Šmatláková

Paulína Šmatláková pochádza z Bratislavy. Študovala na Vysokej škole múzických umení, odkiaľ ďalej pokračovala na Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance v Londýne. Tu získala titul Bachelor with Honours v odbore Contemporary Dance. Počas pôsobenia v Londýne sa ako choreograf a performer stala súčasťou interdisciplinárnej skupiny fyzického divadla, s ktorou sa podieľala na vzniku diela „Lingering Games“, prezentovaného na festivale v Taipei. Od mája 2017 do mája 2020 bola Paulína členkou tanečného súboru Blackbox Dance Company v Dánsku. Pracovala s choreografmi ako Ben Wright, Jason Mabana, Marie Brolin-Tani a Tina Tarpgaard a zúčastnila sa mnohých turné v Dánsku aj v zahraničí (Švédsko, Grónsko, Tanzánia, Južná Kórea, Rwanda). V septembri 2020 bola súčasťou projektu v Nórsku s choreografom Tendai Makurumbandi, ktorého výsledkom bola produkcia tanečného filmu. Od októbra 2020 pôsobí Paulína ako nezávislý umelec v Bratislave, kde taktiež vyučuje hodiny súčasného tanca.

Príchod okolo polnoci.

sobota 03.06.2023

Medzinárodné networkingové podujatie s brunchom, ktorého súčasťou je pitching, neformálne diskusie a prezentácie.

Soft Spot je experimentálne fyzické predstavenie zrodené v spolupráci slovenských tanečníc Martiny Hajdyla, Soni Ferienčíkovej a maďarskej choreografky Adrienn Hód. Prostredníctvom improvizácie a výskumu fyzického tela skúmajú vzťah medzi telom, osobnosťou a významom. Čo vnímame, keď sa pozrieme na ľudské telo? Čo nám hovorí tvár, gesto, postavenie a pohyb tela? Ako komunikujeme prostredníctvom tela s ostatnými? Soft Spot si pohráva so zaostrovaním ľudských vlastností, pýta sa, čo nás ako ľudí definuje a obzerá sa po akomsi skrytom citlivom „mäkkom mieste” vo vnútri nás samotných.

„Soft Spot je experimentálnou štúdiou, ktorá spochybňuje zaužívané vzorce interpretácie a dekonštruuje tradičné pohybové konvencie. Divákov núti vykročiť mimo racionálne rámce uvažovania, necháva im však voľné pole pohybu. Dielo etablovanej choreografky Adrienn Hód oslovuje mimoriadnym fyzickým výkonom performeriek Martiny Hajdyly a Soni Ferienčíkovej, ktoré sa pri zobrazovaní akejkoľvek expresie či napätia musia spoliehať iba na vlastné telá. Čo všetko dokážeme telom komunikovať? Soft Spot má za sebou uvedenia na viacerých významných tanečných platformách a festivaloch, kde zbiera obdivné kritiky.“ 

(Michaela Pašteková)

 

Choreografia: Adrienn Hód

Tvorba a interpretácia: Martina Hajdyla, Soňa Ferienčíková

Hudobný skladateľ: Ábris Gryllus

Dramaturgia: Ármin Szabó-Székely

Pohybová spolupráca: Márcio Kerber Canabarro

Vizuálna spolupráca: Mária Júdová

Kostýmový výtvarník: Lucia Škandíková

Svetelný designér: Tomáš Morávek

Svetelný technik: Daniel Kozlík

PR: Alice Krajčírová

Grafika: Yara Abu Aataya

Produkcia: Lucia Šimášková / BOD.Yngo, Jiří Hajdyla / ME-SA

Výkonná produkcia: Romana Packová

Koprodukcia: ME-SA, BOD.Yngo, HODWORKS Tanec Praha z.ú. / PONEC – taneční divadlo, Platforma pre súčasný tanec, Asociácia Bratislava v pohybe

Špeciálne poďakovanie: Csaba Molnár, Adam Czirák, Dano Raček, Petr Soukup, Mia Majeríková, Maker Keveš, Márk D. Molnár, Soňa Kúdeľová, Viera Farbiaková, Petr Goro Horký, Jenda Niesit, Mariana Novotná, Michal Šimečka, Agi Ferienčíková, Tatiana Lacová, Karol Laco, Lenka Sedláčková, Aneta Jiroušková, Adéla Jiroušková, Gideon Horváth

Dĺžka predstavenia: 70'
Soňa Ferienčíková

Soňa Ferienčíková je tanečnica, pedagogička, choreografka a zakladateľka BOD.Y o.z. Spolupracovala s mnohými slovenskými a medzinárodnými umelcami a skupinami a vystupovala v Európe, Mexiku, Izraeli a Číne. Jej sólo EVERYWHEN bolo nominované na slovenskú divadelnú cenu DOSKY 2018.

Adrienn Hód

Adrienn Hód je choreografkou a vedúcou osobnosťou medzinárodne uznávaného súboru súčasného tanca HODWORKS. Vo svojich výtvoroch dekonštruuje rámec tela, pohybu, priestoru a hudby a prekvapivo ich prestavuje.

Martina Hajdyla

Martina Hajdyla je tanečnica, pedagogička, choreografka a zakladateľka ME-SA. Vyštudovala Konzervatórium na Slovensku a Akadémiu múzických umení v Prahe. Získala ocenenie Tanečnica roka 2015 za predstavenie SuperNaturals.

Bod.Y

BOD.Y je nezisková organizácia slovenskej tanečnej umelkyne Soňe Ferienčíkovej, ktorá sa zameriava na tvorbu a produkciu nových tanečných diel mladých slovenských a zahraničných umelcov. Záujem BOD.Y je zameraný na súčasný scénický tanec, ktorý spája performatívne disciplíny, ako aj na tanečné filmy, videoart a site specific performance. Zároveň iniciuje vznik nových diel a je otvorená návrhom umelcov zo všetkých oblastí. Diela BOD.Y sú prezentované na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Belgicku, Maďarsku, Nemecku, Španielsku a Lotyšsku.

Me-Sa

Skupina ME-SA vznikla v roku 2008 ako otvorená platforma, ktorá spája autorské projekty s pozvaním hosťujúcich choreografov z československej i medzinárodnej tanečnej scény. V roku 2013 bola ME-SA prvýkrát zaradená na zoznam tzv. “Priority Companies” siete Aerowaves vďaka projektu Much More Than Nothing choreografickej dvojice Peter Šavel/Stano Dobák. Súbor bol trikrát nominovaný na ocenenie „Tanečná inscenácia roka“. V roku 2015 získala Martina Hajdyla Lacová, jedna zo zakladateliek ME-SY, ocenenie „Tanečnica roka“ za výkon v SuperNaturals, ďalšom projekte spoločnosti, ktorý je na prestížnom zozname Aerowaves, tentoraz za rok 2015. Martina Hajdyla Lacová bola nominovaná na Cenu Thálie 2016 za výkon v sólovom predstavení L – One of the Seven. ME-SA pravidelne prezentuje svoje projekty na významných festivaloch, ako sú Spring Forward, TANEC PRAHA, Česká tanečná platforma, APAP/NYC atď.

Custom view je asistované sólo pre tanečníka a choreografa Tomáša Danielisa. Je kontempláciou Danielisovho života ako umelca pôsobiaceho v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Rusku, Chorvátsku a na Slovensku.
Jeho život a kariéra ako zámienka pre tanečnú esej vnorenú do torza nerealizovaného predstavenia. Rozprava o interpretáciách reality, otázkach slobody, vnímania vzťahov a dokonca aj základného ľudského správania sa v (nie až tak) odlišných kultúrach… Na základe rozsiahlej Danielisovej kariéry a živej dramaturgie Godoviča podávajú zmes rôznych tanečných jazykov podčiarknutých autobiografiou a komentárom. Spochybňovaním ich platnosti a dokonca aj samotného Danielisa dielo poeticky skúma spoločnosť, v ktorej všetci žijeme.

Predstavenie Custom View je úprimnou spoveďou zrelého tanečníka a choreografa Tomáša Danielisa, pôsobiaceho viac ako dvadsať rokov v mnohých umeleckých a kultúrnych prostrediach. To mu dáva mandát na ich komparáciu, ktorá však nie je len odťažitým výpočtom pozitív a negatív. Danielis nám svojim predstavením ponúka prostredníctvom vyváženej prítomnosti textu a pohybu pohľad do intímneho priestoru vlastnej tvorby a života, niekedy zhovievavý, inokedy dramaticky presný a ironický. Kontextualizuje povolanie umelca v našej spoločnosti, čím otvára mnoho zásadných otázok, týkajúcich sa zmyslu a potreby samotného umenia.“

(Petra Fornayová)  

 

Účinkujú: Tomáš Danielis, Marek Godovič

Tanec, text a svetelný dizajn: Tomáš Danielis

Live dramaturgia, text and manipukácia so scénou: Marek Godovič

Hudba: Vladimír Godár, Anthony Rouchier, Ľubomír Panák

Asistent: Soňa Kúdeľová

Grafika: Matej Lacko

Produkcia: Veronika Malgot

Dĺžka predstavenia: 60'
Tomáš Danielis

Tomáš Danielis tancuje medzi Bruselom, Grazom a Bratislavou. Jeho kreatívny fokus sa nachádza na priesečníku vizuálneho/digitálneho umenia s pohybom/tancom. Ako skúsený tanečník sa zaoberá pochopením a konceptualizáciou performance prostredníctvom priestoru. To ho doviedlo k skúmaniu svetla a k tvorivému úniku do fotografie. Pre každý zo svojich projektov vytvára špecifický súbor nástrojov a pohybového jazyka. Svoje diela uviedol vo viac než 25 krajinách. Je autorom predstavení Equilibrium (2017), Game (2018), Landscapes (2011), Suites (2016) Game (2018) a ďalších. Danielis pracoval pre cie.W.Dorner, cie.F.Ruckert, S.Waltz and guest as a guest, Granhoj Dans, A.Freyer Ensemble a dalších. Bol vedúcim pedagógom súčasnej skupiny Baletu Moskva, um. riaditeľom Int. Buehnenwerkstatt Festival Graz a IG Steiermark. Ako pedagóg pracoval pre HJS Amsterdam, Tanzhaus NRW Koln, TQW wien, Charleroi Danse Brussels, CODARTS, BrucknerUni Linz and many other.

Radical Empathy

Radical Empathy je umelecká skupina, ktorú sformovaná na jeseň 2021 Tomášom Danielisom ako reakcia na vývoj spoločnosti. Jej hlavným cieľom je podpora tvorby a distribúcie diel súčasného umenia ako sociologických sond. Radical Empathy sa zameriava predovšetkým na tvorbu performatívneho umenia (tanec a stand-up), originálnych textov (hlavne pre scénické umenie), fotografiu a mediálnu práce. Robí to bez geografického obmedzenia, ale so zreteľom (kritickým) na európsky región a udalosti v ňom. Prvými dielami, ktoré skupina vytvorila, boli Mainly Love – intermediálne predstavenie (21.10.2021 Biela Noc), Custom View – tanečné predstavenie v Moyzesovej sieni Bratislava (3. mája 2022), po ktorom nasledovala výstava fotografií Entelechiea v Artezke Detva (11. mája 2022). Na týchto 2 podujatiach sa podieľali Tomáš Danielis, Marek Godovič, Soňa Kúdeľová, Lenka Sršnová, Zuzana Husárová, Ľubomír Panák, Milan Slama, Anthony Rouchier, Samuel Velebný (ako kurátor výstavy). Vo svojej spoločnej práci použili, znovu použili a recyklovali okrem dokumentárneho materiálu aj diela Davida Bowieho, Pata Mathenyho, Vladimíra Godára, Gioachina Rossiniho a iných.

Sapiens Territory je choreografia pre sedem tanečníkov, ktorá vznikla na základe spoločného dlhodobého výskumu na medzinárodnej úrovni.

Kde končí telo a kde začínajú šablóny, do ktorých ho každodenne vtesnávame? Je vôbec možné ich odlíšiť alebo za tie roky zrástli do neoddeliteľnej skrumáže, ako zlomená noha do sadry? Yuri Korec sa v diele Sapiens Territory zaoberá násilím, ktoré na sebe páchame, aby sme zamaskovali, kým sme. Ale aj násilím, ktoré nás chráni pred sebou samými či okolím, ktoré na nás skoro neustále upiera zrak. Choreograf so skupinou tanečníkov podrobuje tieto javy dôslednému skúmaniu zblízka. Pri takomto pohľade sa však rýchlo ukáže, že viac ako samotné rámce nás formuje to, ako sa voči nim vymedzujeme. Sapiens Territory si všíma momenty, kedy nás telo náhle zradí. Ak vôbec dokážeme byť sami sebou, bude to práve vtedy.

Koncept a choreografia: Yuri Korec
Choreografia a performancia: Silvia Bakočková, Jakub Cerulík, Jakob Jautz, Anja Naňová, Silvia Sviteková, Alica Šaling, Michal Toman
Dramaturgia: Ivana Rumanová
Scénografia a svetelný dizajn: Matúš Ďuran, Tomáš Hubinský
Hudba: Matúš Bolka
Produkcia: Skrzprst

 

* obmedzená kapacita 

** vstup pre registrovaných účastníkov Slovak Dance Platform zdarma  //  pre ostatných účastníkov je vstup možný po zakúpení vstupenky na festival BRaK (na tomto linku) a rezervácie miesta (na tomto linku)

Dĺžka predstavenia: 50'
Juraj Korec

V roku 2018 absolvoval Juraj doktorandský výskumný program na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde od roku 2015 zároveň vyučuje. V súčasnosti sa zameriava na vlastnú tvorbu pod menom Yuri Korec & Co. Pod touto značkou uvádza tanečné tituly d-BODY-m (2017), Sólo nielen pre jedno telo (2018), Nesólo (2018) a Habibi 2196-18 (2018). Okrem mnohých ďalších aspektov nášho života ovplyvnil rok 2020 aj Yuriho prácu. Vrátil sa k Sólu nielen pre jedno telo, aby vytvoril jeho novú online verziu s názvom SNPJT.online (2020). Jeho posledné dielo – Sapiens Territory (2020) je predstavením siedmich tanečníkov, ktoré vyplynulo z ich spoločného dlhodobého výskumu na medzinárodnej úrovni. Pôsobí tiež v oblasti terapie – ROLFING®, Štrukturálna integrácia. V marci 2011 sa stal prvým certifikovaným Rolferom™ na Slovensku.

“Neprerušuj svoje myšlienky slovami. Vojdi a usaď sa v tichu.”

Predstav si (pekuliárny) pohyb, myseľ a telo, ako objekty pozorovania a ohýbania, počuješ?

“Tento proces vs. dielo, je moje rezonujúce telo a moja tancujúca myseľ. Návaly rezonancií v rôznych častiach bytu, ako dlhodobý rituálny performatívny experiment mi pomáhajú zachytávať prieniky medzi sebou ako tanečnicou a sebou ako človekom.

Celý rok obsesívne skúmam a analyzujem rizomatické vystreľovanie impulzov, ktoré moja myseľ produkuje. A telo prežíva.” Autonomy je proces. Dielo o tvorbe diela. Je vlastnou terapiou, je učením sa a prijímaním vlastnej autonómnosti. Sólové vizuálno – tanečné/ pohybové predstavenie je bodkou AUTO trilógie Kúdelovej tvorby.

Soňa Kúdelová v posledných rokoch zaujala skúmaním tvorivých presahov tanečného, vizuálneho a hudobného umenia. Zvuk, hlas, vizuál a fyzické telo sa v Autonomy stretávajú a prelínajú v priestore. Divák má príležitosť napojiť sa na ktorúkoľvek z línií. Môže voľne pozorovať, aktívne vnímať odkazy, alebo sa len nechať unášať obrazmi. Autonomy je bodkou a vyvrcholením AUTO trilógie Soni Kúdelovej, o ktorej možno s určitosťou povedať, že jej hlas patrí k tým autonómnym na domácej scéne.“ 

(Miroslava Kovářová)

 

Námet, choreografia, tanec: Soňa Kúdeľová

Hudba a vizuálne spracovanie: Boris Vitázek

Dramaturgia: Soňa Kúdeľová, Boris Vitázek

Dramaturgia textu: Zuzana Husárová

Svetelný dizajn a technická podpora: Dominik Novák, Peter Dolog

Kostým: People on Earth

Produkcia: oz CHAOSMOS

Dĺžka predstavenia: 45'
Boris Vitázek


Boris Vitázek sa venuje umeniu nových médií, žije a tvorí v Bratislave. Jeho diela siahajú od intímnych inštalácií pre jedného diváka až po rozsiahle mappingy, v ktorých pracuje s verejným priestorom a ohýba architektonický kontext mesta. Obvykle kombinuje audiovizuálne prvky v snahe vytvoriť až takmer hmatateľnú atmosféru, ktorá ľudí pohltí a vytvorí jedinečný priestor venovaný jednej nosnej téme. Tematicky sa Vitázek venuje otázkam súkromia a sociálnych sietí, náboženstva, vedy, ale aj čistému skúmaniu zvuku a obrazu vo vzťahu k publiku a jeho interakcii s performance, inštaláciou, umením. Aktívny je aj na poli divadelnej scénografie, kde spolupracuje s režisérmi na rozšírení možností hercov manipulovať svetlom a zvukom priamo na javisku.

Soňa Kúdeľová

Pôsobí na scéne súčasného tanca na Slovensku ako tanečná choreografka a performerka. Soňa skúma nové prístupy v performatívnom umení a ich presahy. Sleduje tok umenia a jeho rizomatické umiestnenie v každodennom živote, nazerá na jeho históriu a otvorene pristupuje k jeho súčasnej podobe. Čerpaním z každodennej performativity získava skúsenosť a poznanie ako uchopiť seba, v zhluku dnešnej spoločnosti, aj podstatnú motiváciu a kreatívnu spontánnosť v procese tvorby. Skrz neustály výskum tela a mysle, meniacich sa v čase, sa pohybuje v témach sociálno-psychologickej adaptácie, medziľudských vzťahoch, či spoločnosti. Vytvára kolektívne spolupráce s vizuálnymi, hudobnými a intermediálnymi umelcami kde v spoločných procesoch testujú hranice umeleckých vyjadrení v jednom čase a priestore. Okrem každodenného života, ľudí a ľudského charakteru, ju inšpirujú naďalej aj odborné teoretické texty, štúdie a eseje o umení, performance a spoločnosti. Vytvorila tri sólové tanečné inscenácie – Autopilot, Autocorrect, Autonomy. Spolupracovala na projektoch s P. Fornayovou, T. Danielisom, kolektívom mimoOs, a i. Je spoluzakladateľkou vzdelávacieho projektu Telohra, členkou rady PlaST – Platforma pre súčasný tanec a Koordinátorkou Rezidenčného centra Telocvičňa v Novej Cvernovke.

www.sonakudelova.dance

www.telocvicna.dance

Chaosmos

Občianske združenie CHAOSMOS vzniklo iniciatívou Sone Kúdeľovej a Borisa Vitázka. Zahŕňa umelcov tanečného, performatívneho a audio-vizuálneho umenia. Zameriava sa na tvorbu a prezentáciu performatívnych a pohybových diel, s dôrazom na vizuálnu estetiku, ktorá je podporená novými médiami a technológiami. Autori spolupracujú s viacerími umelcami, vytvárajú kolektívne kreatívne procesy a rozvíjajú tak v sebe rôznorodé prístupy k tvorbe, skrz ktoré reflektujú témy ktoré v nich rezonujú. CHAOSMOS tiež pozoruje performativitu okolo seba. Vníma jej pestrosť a jedinečnosť. Baví ho ne(definovateľnosť) performance artu. Chce skúmať nie len pozorovaním ale aj priamo. V rámci svojich budúcich aktivít chce poskytnúť priestor na prezentáciu viacerým performatívnym dielam, a vytvoriť dialóg, či diskusiu s umelcami.

nedeľa 04.06.2023

Záverečná diskusia a dialóg o dielach s členmi dramaturgickej rady, tanečnými kritikmi a umelcami, ktoré facilituje dramaturg Yasen Vasilev.