Tomáš Danielis

Tomáš Danielis tancuje medzi Bruselom, Grazom a Bratislavou. Jeho kreatívny fokus sa nachádza na priesečníku vizuálneho/digitálneho umenia s pohybom/tancom. Ako skúsený tanečník sa zaoberá pochopením a konceptualizáciou performance prostredníctvom priestoru. To ho doviedlo k skúmaniu svetla a k tvorivému úniku do fotografie. Pre každý zo svojich projektov vytvára špecifický súbor nástrojov a pohybového jazyka. Svoje diela uviedol vo viac než 25 krajinách. Je autorom predstavení Equilibrium (2017), Game (2018), Landscapes (2011), Suites (2016) Game (2018) a ďalších. Danielis pracoval pre cie.W.Dorner, cie.F.Ruckert, S.Waltz and guest as a guest, Granhoj Dans, A.Freyer Ensemble a dalších. Bol vedúcim pedagógom súčasnej skupiny Baletu Moskva, um. riaditeľom Int. Buehnenwerkstatt Festival Graz a IG Steiermark. Ako pedagóg pracoval pre HJS Amsterdam, Tanzhaus NRW Koln, TQW wien, Charleroi Danse Brussels, CODARTS, BrucknerUni Linz and many other.