Asociácia Bratislava v pohybe

ASOCIÁCIA BRATISLAVA V POHYBE  je občianske združenie pôsobiace v oblasti profesionálneho rozvoja súčasného tanca. Hlavnou aktivitou združenia je každoročné organizovanie prehliadky zahraničných a slovenských umeleckých súborov prostredníctvom Medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe.

Okrem predstavení hlavného programu pravidelne prezentuje v rámci sprievodných programov obsah aktivizujúci komunitu. Asociácia Bratislava v pohybe reprezentuje slovenské tanečné umenie v medzinárodnom kontexte a rozvíja medzinárodnú spoluprácu.
Za 24 rokov existencie festivalu predstavila slovenskému publiku  226 súborov a umelcov z 28 krajín, zorganizovala 73 sprievodných podujatí / 4 medzinárodné interdisciplinárne umelecké projekty, 2 umelecko-vzdelávacie projekty, 10 site-specific projektov, 42 workshopov, 5 prednášok, 4 výstavy fotografií tanca, 4 premietania, 2 medzinárodné konferencie /.

Vďaka festivalu mohli diváci spoznať tak významné osobnosti súčasného tanca, akými sú napríklad: Sidi Larbi Cherkaoui, Akram Khan, Russel Maliphant, Charles Linehan, José Navas, Marie Chouinard, Xavier Le Roy, Susanne Linke, Wim Vandekeybus, Peeping Tom, Kibbutz Dance Company, Liat Dror a Nir Ben Gal, Rui Horta, Cie. Drift, Ballet Preljocaj, Joseph Nadj, Granhøj Dans, Steve Paxton či Stephen Petronio Company. 

FESTIVAL BRATISLAVA V POHYBE vznikol v roku 1997 a na jeho formovaní sa podieľala komunita tanečníkov a pedagógov združených v Asociácii súčasného tanca, ktorá bola založená v roku 1996. Cieľom Asociácie súčasného tanca bolo organizovanie aktivít pre tanečnú komunitu s tromi piliermi: vzdelávanie, prezentácia súčasného tanca a jeho reflexia. V roku 2000 sa festival odčlenil od aktivít Asociácie súčasného tanca a jeho organizáciu prebrala novovytvorená ASOCIÁCIA BRATISLAVA V POHYBE.

ASOCIÁCIA BRATISLAVA V POHYBE
Šancova 43
831 04 Bratislava
festivalba@gmail.com
www.abp.sk