Platforma pre súčasný tanec – PLAST

Platforma pre súčasný tanec (PlaST) je celoslovenská profesijná nezávislá organizácia združujúca viac ako 50 umelcov na poli súčasného tanca. Vznikla v roku 2016 ako neformálna platforma umelcov pre vyjadrenie protestu voči politickým zásahom do fungovania jedinej zriaďovanej inštitúcie venovanej súčasnému tancu – Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici, no postupne prerástla do strešnej organizácie usilujúcej hľadať a presadzovať komplexné riešenia pre problémy daného odvetvia, ktoré vo veľkej miere funguje v nezriaďovaných podmienkach. Usiluje o vytvorenie udržateľnej infraštruktúry pre rozvoj domácej scény, väčšiu viditeľnosť domácich tvorcov a súčasného tanca na kultúrnej mape.

Platforma pre súčasný tanec sa venuje realizácii odborných podujatí, ktorých cieľom je reflexia domácej tanečnej tvorby, prevádzkuje webový portál o slovenskom súčasnom tanci www.plast.dance. V roku 2017 realizovala komplexnú analýzu podmienok pre tvorbu za obdobie 2010-2016, ktorú aj publikovala, iniciovala intenzívnejšiu komunikáciu medzi riaditeľmi kultúrnych inštitúcii v Bratislavskom kraji s tanečnými umelcami s cieľom dostať súčasný tanec mimo hlavného mesta. V spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Nadáciou Cvernovka rozvíja projekt rezidenčného centra pre súčasný tanec a performatívne umenie Telocvičňa v Bratislave. Iniciuje a zúčastňuje sa diskusií o aktuálnych problémoch, tvorbe podporných vzdelávacích programov ako aj medzinárodnú prezentáciu slovenských tvorcov v spolupráci s partnerskými organizáciami.

PLATFORMA PRE SÚČASNÝ TANEC – PLAST
Staré záhrady 14
821 05 Bratislava
sucasnytanec@gmail.com
www.plast.dance