Barbora Janáková: NO ON

piatok, 28.05.2021, 11:00,

NO ON je organický tvorivý proces. Je to performatívny koncert, tanec bez choreografie, hudba bez nôt. Existuje v určenom priestore a danom čase, nesebecky ponúka spektrum obrazov, tónov, pohybov, svetelných tokov, emócií, inšpirácií.

V miestnosti sú prítomní diváci a veci rôznych tvarov, funkcií. A performeri sú vodičmi, ktorí všetko prepájajú. Diváci prichádzajú, vyberajú si miesto, usádzajú sa a objekty rezonujú na základe ich pohybov i pocitov. Všetko v priestore obteká hudba a pohyb. Tekutosť môže byť voľným okom nepovšimnutá, ale môže v nás aj explodovať. Úloha „vodičov“ je, aby cez nich všetko prešlo, zarezonovalo. Ak cítia potenciál vo vzniknutej rezonancii, usmernia ju, či transformujú, ponoria sa do svojej fantázie, a tým vytvárajú v priestore hutnú hmotu. Táto hmota v skutočnosti vzniká na základe spoločného bytia v miestnosti.

Koncept: Barbora Janáková
Účinkujú: Barbora Janáková, Juraj Čech
Hudba: Juraj Čech
Dramaturgia: Katarína K. Cvečková
Scéna, kostýmy, svetelný dizajn: Laura Madijah Štorcelová
Pohybový a koncepčný mentoring: Peter Šavel
Hudobný mentoring: Marián Zavarský
Produkcia: mimoOs., Barbora Janáková