Katarína Brestovanská: Medzi túžbou a smrťou

štvrtok, 27.05.2021, 19:00,

Aký má človek vzťah ku svojim vlastným túžbam a možnostiam? Čo nám bráni v rozhodovaní a prevzatí zodpovednosti? Čo alebo kto je hýbateľom našich rozhodnutí? Proces vznikania túžby je komplexný, zahŕňa psychologické, sociálne, kultúrne, náboženské a iné vplyvy. Pre zdravého jedinca je túžba nerozlučne spätá s hodnotami akými sú sloboda, vôľa, pravda, voľba, zmena. Našim zámerom bolo objaviť stav, kedy vieme, čo sú naše najvnútornejšie túžby, ako ich vyjadríme na individuálnej alebo skupinovej úrovni. Ale zároveň na nich nelipneme, sú tam, zahŕňame nimi citlivo okolie, pomáhame druhým na ceste k ich vlastnej túžbe. Ten stav sme nazvali voľným úsilím, alebo efforless being.

Koncept: Katarína Brestovanská

Účinkujú: Katarína Brestovanská, Adam Dekan, Martin Iľanovský

Dramaturgia: Jana Smokoňová

Texty: Katarína Brestovanská, Adam Dekan

Hudba: Adam Dekan, Martin Iľanovský

Kostýmy: Petra Kovács

Scéna: Sebastián Komáček

Pohybová asistencia a supervízia: Andrej Petrovič

Hlasová príprava: Ivana Mer

Media set: Marianna Lutková

Svetelný dizajn a technické zabezpečenie: Slavomír Šmálik a kol.

Produkcia: Nový Priestor o.z. Katja Thalerová