Manuel Ronda / Tanečno: YOLT – YOU ONLY LIVE TWICE

piatok, 02.06.2023, 15:00, A4 – Priestor súčasnej kultúry

Toto predstavenie fyzického divadla je reflexiou jednosmerného štrukturálneho systému, podľa ktorého sa spoločnosť orientuje. Poukazuje na jej paradoxnú morálku, mocenské hry a stratu orientácie, keď sa táto štruktúra stratí.

Ingrediencie: 

– 2 performerky a 2 performeri 

– 35 štvorcov 

– 1 Eva 

– 1 Dorota 

– kompozícia 

– červená čiapočka 

– trošku salsy 

– hierarchia 

– naľavo a napravo 

– niečo špeciálne 

– zmysel života

„Fyzické divadlo YOLT spája dva princípy, dva svety. Svet racionality a svet intuície, základných inštinktov. Inšpirované rozprávkami rozkladajú príbehy a zamýšľajú sa nad ich morálnymi posolstvami. Pomocou pohybu a textu sa pohrávajú s pojmami dobra a zla, štruktúrami moci a potešeniami, ktoré ustavične hľadáme. Inscenácia prezentuje tanečné a herecké nadanie štyroch mladých a talentovaných performerov, naladených na poetiku skúseného talianskeho režiséra a choreografa Manuela Rondu.“ 

(Eva Gajdošová)

 

Choreografia a réžia: Manuel Ronda

Performancia: Miriam Budzáková, Silvia Sviteková, Matúš Szeghö, Andrej Štepita

Hudba: Eva Sajanová

Svetlá, scéna, kostýmy: Dorota Volfová

Ilustrácie: Manuel Ronda

Vizuál: Matúš Szeghö

Produkcia: Tanečno o.z.

Manuel Ronda

Manuel Ronda vyštudoval priemyselný dizajn na Univerzite Architektúry v Janove a Školu Moderného Tanečného Divadla v Amsterdame. Celosvetovo pôsobí ako tanečník, performer a herec – spolupracuje s významnými umelcami a zoskupeniami (UltimaVez/Wim Vandekeybus, Rootlesroots/Kapatenea-Fruček, Andre Gingras, Frederic Flamand, Tasya Krougovykh/Pussy Riot…), dramaturgicky asistuje choreografke Elene Fokine a pôsobí ako herec v detskom divadle Teatro del Piccione. Jeho sólo „El Gran Salto“ malo premiéru v Tijuane, Mexiku v roku 2019 a momentálne celosvetovo túruje a súčasne vedie workshopy.

Tanečno

Občianske združenie Tanečno je združenie mladých ľudí pôsobiacich v oblasti umenia, kultúry a komunitného organizovania. Celoročné aktivity sa odvíjajú najmä od organizácie Oravského festivalu tanca a pohybu – Tanečno, ktorý má za sebou šesť úspešných ročníkov. Medzi zámery občianskeho združenia patrí rozvoj, vytváranie a zachovanie kultúrnych hodnôt a podpora vzdelávania v oblasti kultúry a umenia. Tieto zámery združenie napĺňa aj vytváraním celoročných umeleckých a edukačných aktivít najmä v oravskom regióne. Združenie pôsobí aj ako tvorcovský a performatívny kolektív (Passing/station, The urge grows, YOLT, Antrophos Anthem, Gentle man, Na hlásku, Be off…).