Milan Tomášik: Pokrm

streda, 26.05.2021, 15:00,

Na začiatku divadelno-tanečného diela stojí slovo „pokrm“. Zdanlivo archaický výraz vypovedá o duchovnom pokrme v kontraste s tým pozemským, prirodzene potrebným. Autorská výpoveď o našej každodennosti, o súžití, neustálom pohybe myšlienok a o nepredvídateľných emóciách.

Choreografia: Milan Tomášik
Réžia, dramaturgia, hudobný dizajn: Jakub Mudrák
Účinkujú: Sabina Bočková, Lukáš Homola, Jakub Mudrák, Veronika Tőkőly
Kostýmy: Veronika Vartíková
Hudba: Nils Frahm
Svetelný dizajn: Martin Hamouz
Produkcia: tri4 o. z.
Koprodukcia: Plesni Teater Ljubljana
Produkčná spolupráca: Alexandra Mireková, Lukáš Homola