Cesta autobusom do Banskej Bystrice s Jarom Viňarským a Majou Hriešik

piatok, 02.06.2023, 16:00, A4 – Priestor súčasnej kultúry

Kurátorský audio sprievodca slovenskou súčasnou tanečnou krajinou, ktorý spríjemní cestu autobusom. Rozhovor dvoch priateľov, Jara a Maje, tanečníka neustále odchádzajúceho, ale napriek tomu lokálne angažovaného, a naturalizovanej tanečnej dramaturgičky a aktivistky, ktorá napriek tomu, že vyhára pre slovenský tanec, si pestuje svoj pohľad cudzinky. Navigácia po skúsenostiach kariéry rozprestretej medzi východom, stredom a západom Slovenska a ešte ďalej, rozprávanie o tom, aké to bolo, ktoré sľuby sa roztrúsili a čo sa zdá byť nádejné do budúcnosti.