Petra Fornayová: Manifest možností

štvrtok, 27.05.2021, 20:00,

Naša nežná revolúcia bola pre väčšinu z nás zlomovým momentom. Manifest možností nechce byť objektívnym výpočtom diania. Je manifestom rôznych uhlov pohľadu, z ktorých sa na revolúciu a na obdobie po nej môžeme pozerať.  

„Jednou z najdôležitejších hodnôt revolúcie bol pravdepodobne pocit solidarity. Ku kľúčovým hodnotám patrila ľudskosť, ľudská dôstojnosť a vzájomnosť. Nezávisle na vlastných politických postojoch sa musíme pýtať, do akej miery mali reformné porevolučné  zákony na pamäti práve tieto hodnoty. (…) Ďalšou ústrednou hodnotou revolúcie bola sloboda. Najprv v zmysle oslobodenia sa od niečoho – od sovietskej nadvlády, domácich komunistov, cenzúry, prenasledovania za odlišné názory. Avšak etické ukotvenie slobody a sociálnej dimenzie sa v porevolučnej dobe transformácie do veľkej miery vytratilo.“  (Philipp Ther: Nový poriadok na starom kontinente_Príbeh neoliberálnej Európy)

Réžia, koncept, text, choreografia: Petra Fornayová

Účinkujú: Anna Čonková, Soňa Kúdelová, Soňa Macejáková, Jana Machútová, Libuša Puškárová, Silvia Sviteková

Dramaturgia: Peter Šulej

Video: Boris Vitázek

Hudba: Ambróz Šulej (a výber)

Scéna: Petra Fornayová, Boris Vitázek

Kostýmy: Iveta Haasová

Technická réžia, výroba scény, svetelný dizajn: Slavomír Šmálik

Autor použitých fotografií: Juraj Fifík

Asistencia pri rešerši textov: Pavlína Petrželková

Produkcia: AST, Tereza Michalová