Radoslav Piovarči, Paulína Šmatláková: CHARON

piatok, 02.06.2023, 21:00, Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Tanečná inscenácia CHARON je inšpirovaná vzťahom prievozníka Charona a duše, zastupujúcej bytosť univerzálneho človeka, pričom sleduje prechod duše medzi viacerými svetmi. Podľa rôznych filozofií hľadá duša svoje miesto nielen v našom poznanom svete, ale aj vo svetoch, ktoré sú nám vzdialené, a preto im nerozumieme. Duša na svojej ceste vďaka sprievodcovi poznáva, čím sa následne aj mení a postupne očisťuje. Jej cesta a poznanie sú zrkadlom nás všetkých, našich činov. Mytológia ako súbor príbehov s cieľom vysvetliť okolitý svet je pre autorov zdrojom nadčasového poznania, ktoré poukazuje na nemennú podstatu ľudského ducha aj naprieč niekoľko tisíc ročným vývojom ľudských civilizácií. Dielo je tiež inšpirované tézou Josepha Campbella, ktorá hovorí o mytológii ako o sile schopnej tvoriť morálne systémy. Vďaka Campbellovi sa aj autori inscenácie snažia klásť divákovi provokatívne otázky o tom, kto môže byť hrdinom v súčasnom svete, ako taký hrdina vzniká, akú cestu podstupuje a ako bude vyzerať mýtus budúcnosti.

„Predstavenie Charon je v slovenskom kontexte výnimočné témou. Grécka mytológia nie je typickým zdrojovým materiálom pre diela slovenského súčasného tanca, Cháron však dokazuje, že aj dnes je možné kvalitne a stále novým spôsobom inscenovať večné, archetypálne otázky ako smrť, transformácia bytia do inej formy, hľadanie zmyslu a podstaty života. Predstavenie Rada Piovarčiho a Paulíny Šmatlákovej je výnimočné aj vďaka vynikajúcej interpretačnej úrovni oboch tanečníkov a tiež dramaturgickým vkladom Alexandry Rychtarčíkovej, ktorá sa skvelo orientuje v kultúre starovekého Grécka.“ 

(Petra Fornayová)

 

Choreografia, koncept a performer: Radoslav Piovarči

Spolutvorkyňa a performerka: Paulína Šmatláková

Hudba a performer: Michal Paľko

Svetelný dizajn: Ján Čief

Kostýmy: Martin Kotúček

Dramaturgia a odborná konzultácia: Alexandra Rychtarčíková

Radoslav Piovarči

Radoslav Piovarči je slovenský tanečník, performer a choreograf. Aktívne pôsobí na medzinárodnej scéne súčasného tanca a fyzického divadla od roku 2009. Počas tohto obdobia spolupracoval s tvorcami, divadlami a súbormi ako napr. Lenka Vágnerová & company, Staatstheatre Kassel, Štúdio tanca, Total Brutal company, Verte dance, Veronika Riz, Viirus theatre, Artyci dance company, En Knap group, a i. Okrem pôsobenia ako interpret na zahraničnej scéne sa venuje aj autorskej multižánrovej tvorbe. Od roku 2009 vytvoril ako autor alebo spolu-autor inscenácie: MUNNIE, TAJ DYCH, SET UP, PRA(C)H, MIMO, SONETY 2016, 100 SUOMI FINLAND, ROZPRÁVKY…, DOBRÝ DEŇ PANE, POMÔŽEM?, a i. Podieľal sa na viac ako 50-tich projektoch rôznou formou participácie, či už ako interpret, tvorca alebo produkčný.

Paulína Šmatláková

Paulína Šmatláková pochádza z Bratislavy. Študovala na Vysokej škole múzických umení, odkiaľ ďalej pokračovala na Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance v Londýne. Tu získala titul Bachelor with Honours v odbore Contemporary Dance. Počas pôsobenia v Londýne sa ako choreograf a performer stala súčasťou interdisciplinárnej skupiny fyzického divadla, s ktorou sa podieľala na vzniku diela „Lingering Games“, prezentovaného na festivale v Taipei. Od mája 2017 do mája 2020 bola Paulína členkou tanečného súboru Blackbox Dance Company v Dánsku. Pracovala s choreografmi ako Ben Wright, Jason Mabana, Marie Brolin-Tani a Tina Tarpgaard a zúčastnila sa mnohých turné v Dánsku aj v zahraničí (Švédsko, Grónsko, Tanzánia, Južná Kórea, Rwanda). V septembri 2020 bola súčasťou projektu v Nórsku s choreografom Tendai Makurumbandi, ktorého výsledkom bola produkcia tanečného filmu. Od októbra 2020 pôsobí Paulína ako nezávislý umelec v Bratislave, kde taktiež vyučuje hodiny súčasného tanca.