Soňa Kúdeľová, Boris Vitázek / Chaosmos: AUTONOMY

sobota, 03.06.2023, 21:00, Kunsthalle Bratislava

“Neprerušuj svoje myšlienky slovami. Vojdi a usaď sa v tichu.”

Predstav si (pekuliárny) pohyb, myseľ a telo, ako objekty pozorovania a ohýbania, počuješ?

“Tento proces vs. dielo, je moje rezonujúce telo a moja tancujúca myseľ. Návaly rezonancií v rôznych častiach bytu, ako dlhodobý rituálny performatívny experiment mi pomáhajú zachytávať prieniky medzi sebou ako tanečnicou a sebou ako človekom.

Celý rok obsesívne skúmam a analyzujem rizomatické vystreľovanie impulzov, ktoré moja myseľ produkuje. A telo prežíva.” Autonomy je proces. Dielo o tvorbe diela. Je vlastnou terapiou, je učením sa a prijímaním vlastnej autonómnosti. Sólové vizuálno – tanečné/ pohybové predstavenie je bodkou AUTO trilógie Kúdelovej tvorby.

Soňa Kúdelová v posledných rokoch zaujala skúmaním tvorivých presahov tanečného, vizuálneho a hudobného umenia. Zvuk, hlas, vizuál a fyzické telo sa v Autonomy stretávajú a prelínajú v priestore. Divák má príležitosť napojiť sa na ktorúkoľvek z línií. Môže voľne pozorovať, aktívne vnímať odkazy, alebo sa len nechať unášať obrazmi. Autonomy je bodkou a vyvrcholením AUTO trilógie Soni Kúdelovej, o ktorej možno s určitosťou povedať, že jej hlas patrí k tým autonómnym na domácej scéne.“ 

(Miroslava Kovářová)

 

Námet, choreografia, tanec: Soňa Kúdeľová

Hudba a vizuálne spracovanie: Boris Vitázek

Dramaturgia: Soňa Kúdeľová, Boris Vitázek

Dramaturgia textu: Zuzana Husárová

Svetelný dizajn a technická podpora: Dominik Novák, Peter Dolog

Kostým: People on Earth

Produkcia: oz CHAOSMOS

Boris Vitázek


Boris Vitázek sa venuje umeniu nových médií, žije a tvorí v Bratislave. Jeho diela siahajú od intímnych inštalácií pre jedného diváka až po rozsiahle mappingy, v ktorých pracuje s verejným priestorom a ohýba architektonický kontext mesta. Obvykle kombinuje audiovizuálne prvky v snahe vytvoriť až takmer hmatateľnú atmosféru, ktorá ľudí pohltí a vytvorí jedinečný priestor venovaný jednej nosnej téme. Tematicky sa Vitázek venuje otázkam súkromia a sociálnych sietí, náboženstva, vedy, ale aj čistému skúmaniu zvuku a obrazu vo vzťahu k publiku a jeho interakcii s performance, inštaláciou, umením. Aktívny je aj na poli divadelnej scénografie, kde spolupracuje s režisérmi na rozšírení možností hercov manipulovať svetlom a zvukom priamo na javisku.

Soňa Kúdeľová

Pôsobí na scéne súčasného tanca na Slovensku ako tanečná choreografka a performerka. Soňa skúma nové prístupy v performatívnom umení a ich presahy. Sleduje tok umenia a jeho rizomatické umiestnenie v každodennom živote, nazerá na jeho históriu a otvorene pristupuje k jeho súčasnej podobe. Čerpaním z každodennej performativity získava skúsenosť a poznanie ako uchopiť seba, v zhluku dnešnej spoločnosti, aj podstatnú motiváciu a kreatívnu spontánnosť v procese tvorby. Skrz neustály výskum tela a mysle, meniacich sa v čase, sa pohybuje v témach sociálno-psychologickej adaptácie, medziľudských vzťahoch, či spoločnosti. Vytvára kolektívne spolupráce s vizuálnymi, hudobnými a intermediálnymi umelcami kde v spoločných procesoch testujú hranice umeleckých vyjadrení v jednom čase a priestore. Okrem každodenného života, ľudí a ľudského charakteru, ju inšpirujú naďalej aj odborné teoretické texty, štúdie a eseje o umení, performance a spoločnosti. Vytvorila tri sólové tanečné inscenácie – Autopilot, Autocorrect, Autonomy. Spolupracovala na projektoch s P. Fornayovou, T. Danielisom, kolektívom mimoOs, a i. Je spoluzakladateľkou vzdelávacieho projektu Telohra, členkou rady PlaST – Platforma pre súčasný tanec a Koordinátorkou Rezidenčného centra Telocvičňa v Novej Cvernovke.

www.sonakudelova.dance

www.telocvicna.dance

Chaosmos

Občianske združenie CHAOSMOS vzniklo iniciatívou Sone Kúdeľovej a Borisa Vitázka. Zahŕňa umelcov tanečného, performatívneho a audio-vizuálneho umenia. Zameriava sa na tvorbu a prezentáciu performatívnych a pohybových diel, s dôrazom na vizuálnu estetiku, ktorá je podporená novými médiami a technológiami. Autori spolupracujú s viacerími umelcami, vytvárajú kolektívne kreatívne procesy a rozvíjajú tak v sebe rôznorodé prístupy k tvorbe, skrz ktoré reflektujú témy ktoré v nich rezonujú. CHAOSMOS tiež pozoruje performativitu okolo seba. Vníma jej pestrosť a jedinečnosť. Baví ho ne(definovateľnosť) performance artu. Chce skúmať nie len pozorovaním ale aj priamo. V rámci svojich budúcich aktivít chce poskytnúť priestor na prezentáciu viacerým performatívnym dielam, a vytvoriť dialóg, či diskusiu s umelcami.