Výzva 2023

Asociácia Bratislava v pohybe, Platforma pre súčasný tanec (PlaST), Asociácia súčasného tanca a Divadelný ústav 

vyhlasujú 

výzvu na prihlasovanie tanečných inscenácií na 2. ročník Slovenskej tanečnej platformy.

Slovenská tanečná platforma 2023 / Slovak Dance Platform 2023

1.- 4. jún 2023 / Bratislava

Slovenská tanečná platforma/Slovak Dance Platform je festival showcasového typu, ktorého cieľom je prezentovať rozmanitosť aktuálnej tvorby domácich tanečných tvorcov, podporiť väčšiu viditeľnosť slovenského tanca doma a v zahraničí, zlepšovať možnosti networkingu a hodnotenia odbornou verejnosťou. Prvý ročník, kvôli pandémii Covid19 preložený a realizovaný iba online, sa konal 26. – 28. mája 2021. 

Ide o výberovú prehliadku konajúcu sa každé dva roky, umelci tak môžu prihlásiť diela zo svojho aktuálneho repertoáru, ktoré mali alebo ešte len budú mať premiéru od 1. januára 2021 do 31. decembra 2022. Z prihlásených projektov odborná dramaturgická rada zložená zo slovenských a zahraničných expertov zostaví finálny program skladajúci sa z 9 až 12 diel.

Svoje dielo môžete prihlásiť najneskôr do 11. januára 2023 prostredníctvom online prihlášky tu

Do Bratislavy sa na slovenský tanec príde pozrieť asi 30 zahraničných prezentérov, kurátorov, producentov, riaditeľov tanečných centier a festivalov a tiež aj dramaturgovia slovenských nezávislých kultúrnych centier. STP2023 bude príležitosťou na nadviazanie medzinárodných spoluprác pre potreby hosťovaní diel, budúcich rezidencií a koprodukcií. 

STP2023 ponúkne aj ďalšie formáty, na ktorých sa budú môcť prezentovať umelci, ktorých diela sa nedostanú do výberu.  

Dramaturgická rada STP2023: 

Petra Fornayová, choreografka, tanečnica, riaditeľka Asociácie súčasného tanca a kurátorka NuDance Fest

Eva Gajdošová, teoretička tanca

Michaela Hučko Pašteková, teoretička a publicistka

Miroslava Kovářová, zakladateľka a umelecká riaditeľka festivalu Bratislava v pohybe

Samme Raeymaekers, umelecký a výkonný riaditeľ Dansens hus Oslo

Vybrané diela zverejníme 8. marca 2023.

Podmienky účasti

Prihlásením diela do výberu na Slovenskú tanečnú platformu 2023 umelec/súbor súhlasí a prijíma nasledovné podmienky účasti:

 • Dielo patrí do aktuálneho repertoáru.
 • Dielo malo premiéru v termíne od 1. januára 2021 do 31. decembra 2022.
 • Dielo vzniklo na Slovensku alebo má slovenského koproducenta.
 • Umelec/súbor si rezervuje termín 1. – 4. júna 2023 a dokáže dielo odohrať v ktorýkoľvek z uvedených dní.
 • Je možné prihlásiť viac diel od toho istého choreografa alebo umeleckého kolektívu, pokiaľ však prihlásené diela produkoval ten istý subjekt s rovnakým choreografom, dramaturgická rada si vyhradzuje právo vybrať iba jedno.
 • Organizátori zabezpečia uvedenie vybraných diel v adekvátnych profesionálnych priestoroch (A4, Nová Cvernovka, Telocvičňa, Štúdio 12, Pakt) a zodpovedajúcich technických podmienkach.
 • Organizátori negarantujú úhradu zahraničných cestovných nákladov.
 • Organizátori mimobratislavským súborom a umelcom poskytnú ubytovanie a príspevok na cestovné náklady v rámci SR.
 • Organizátori vyplatia za uvedené diela jednotnú finančnú odmenu pre každého účinkujúceho tanečníka vrátane autora choreografie alebo réžie (ak osobne nie je aj performerom predstavenia) a pre technika súboru obsluhujúceho predstavenie. Výška odmeny bude upresnená na základe získaných grantov. 
 • Umelec/súbor odohrá dielo na vysokej profesionálnej úrovni zodpovedajúcej charakteru podujatia.
 • Umelec sa osobne zúčastní na diskusných a networkingových formátoch počas konania platformy.
 • Umelec/súbor bezplatne poskytne texty, fotografie, video ukážky ako aj celý videozáznam diela pre potreby výberu, propagácie a prezentácie.
 • Umelec/súbor zabezpečí voľný vstup na vybranú reprízu pre členov odbornej dramaturgickej rady.

V Bratislave, 14.11. 2022, 

Za organizátorov

Katarína Figula Maja Hriešik 

Asociácia Bratislava v pohybe Platforma pre súčasný tanec – PLAST