Asociácia súčasného tanca

Asociácia súčasného tanca (AST) bola založená v roku 1996 pedagógmi, choreografmi a tanečníkmi. Patrí k zakladajúcim združeniam A4 – priestoru pre súčasné umenie. AST realizuje  festival NU DANCE FEST (zal. 2006), bola hlavným organizátorom súťaže tanečného filmu NU VIDEO DANCE  (uskutočnili sa dva ročníky 2014 a 2015), produkovala projekt TANEC V ARÉNE (2001-2002), organizovala LETNÚ TANEČNÚ ŠKOLU v Liptovskom Mikuláši v rokoch  2001-2012. AST produkovala viac ako 40 produkcií diel slovenských choreografov, či sa podieľala na zahraničných koprodukciách. Na poli medzinárodnej spolupráce okrem toho prebehli viaceré projekty, napr. LAB_A3  –  medzinárodný projekt systematickej prezentácie a vzdelávania podporený EU CULTURE 2000, BeINTERNATIONAL – medzinárodný projekt spolupráce mladých talianskych a slovenských tanečných umelcov, KoresponDance – pilotný projekt pred vznikom rovnomenného festivalu v ČR. 

ASOCIÁCIA SÚČASNÉHO TANCA
Anenská 1
831 05 Bratislava
ast@sucasnytanec.sk
www.sucasnytanec.sk