Jana Tereková / bees-R: ABNORMAL REPETITIVE BEHAVIOUR

štvrtok, 01.06.2023, 20:30, A4 – Priestor súčasnej kultúry

Keď sú zvieratá vytrhnuté z ich prirodzeného prostredia, zavreté v nevhodných priestoroch, v ZOO, cirkuse, či laboratóriu, majú tendenciu vyvinúť abnormálne opakujúce sa správanie. Zbieranie ničoho, vznášajúce sa končatiny, búchanie hlavou, vlnenie hlavou, chodenie hore-dole, či tancovanie sú názvy, ktoré vedci dali stereotypným pohybom zvierat v zajatí. Jana Tereková vo svojom novom diele vytvára podivné, posadnuté, odcudzené telá. Telá, ktoré sú schopné sa v okamihu zmeniť na pokojné, rozťahujú čas, nerobia nič alebo príliš málo, vykonávajú rituály bez zjavného zmyslu, neefektívne a nepotrebné. Vťahujú diváka do zvláštneho univerza, ktorý fascinuje, hypnotizuje, kde sa čas zastavil. Bytosti na scéne sú vzdialené, ale zároveň dôverne známe. Sú zvieratami, imaginárnymi bytosťami, objektami, ľuďmi. Dielo môže byť prijaté ako horký a ironický akt voči všeobecnej nečinnosti, ignorancii a arogancii. A ako oslava dlhého času a nudy, tvoriac protiváhu v spoločnosti posadnutej užitočnosťou a efektivitou, ktorá zredukovala prírodu a zvieratá na objekty konzumu.

„Choreografka a tanečnica Jana Tereková vo svojich dielach systematicky skúma tanečné telo, limity tanca, jeho iné formy a pohybové štruktúry. Tanečnice a tanečníkov núti neraz pracovať proti ich zaužívanému pohybu, čím neustále aktualizuje tanečný slovník a svojimi inscenáciami provokuje k diskusii o vývoji a charaktere súčasného tanca. Zameraním na umelecký výskum a prepájaním teoretických poznatkov s praxou je Terekovej tvorba v kontexte slovenskej tanečnej scény špecifická. Potvrdzuje to aj najnovším dielom Abnormal Repetitive Behaviour, v ktorom sa východiskom pre nový tanečný materiál stal pohyb zvierat v dlhodobej izolácii.“

(Michaela Pašteková)

 

Choreografia: Jana Tereková

Tanec a tvorba: Edita Antalová, Daniel Raček, Jana Tereková

Zvukový design, hudba: Joseph Champagnon

Kostýmy: Gabriela Čechová

Svetlá: Jozef Miklós

Jana Tereková

Jana Tereková je choreografka a tanečnica pôsobiaca medzi Parížom a Bratislavou. Je autorkou niekoľkých javiskových tanečných diel a site-specific predstavení. Janina tvorba je viac či menej abstraktná, s jednoznačným zameraním sa na pohyb a telesnosť. Umeleckou túžbou je skúmanie možností tela a jeho transformácie. Vytvára telá, ktoré sa nachádzajú „na pomedzí“: medzi ľudským a neživým ako aj telá, ktoré stierajú hranicu medzi človekom a zvieraťom.

bees-R

bees-R sa zameriava na tanečnú tvorbu a produkciu multižánrových predstavení s medzinárodným presahom. Od svojho vzniku prináša projekty, ktoré generujú vzácnu a jedinečnú spoluprácu medzi začínajúcimi medzinárodnými umelcami najmä na Slovensku a vo Francúzsku. Produkčne zastrešilo diela Jany Terekovej ako Skúmanie javov (tanec-hudba-poézia-video, 2012), Cyborg Creation (tanec a poézia, 2014), Zrkadlenie (tanec a poézia, 2017), 70 sukien mala (tanec a marionety, 2018-19), Priviazaní na kôl okaminu (tanečná inscenácia, 2020 a tanečná inštalácia, 2021), Bariolé (tanec, 2022), Abnromal Repetitive Behaviour (tanec, 2022).