Martin Hodoň a kolektív / Neskorý zber / Gaffa: MATTER

štvrtok, 01.06.2023, 18:00, P*AKT

01. Vidíš ten most?

010. Vidíš ten drevený most?

0101. Vidíš ten drevený most ale nevidíš kamenný most.

0. Čo je to kamenný most?

010101. Je to taký, ktorý nechá osly prejsť, nechá kone prejsť.

On/ DAMA DAMA/

Pôvod: Púchovské lesy

Vek: 49 rokov

Výška: 185 cm

Váha: 75 kg

Ona /LYNX LYNX/

Pôvod: Slatinské lazy

Vek: 60 rokov

Výška: 163 cm

Váha: 55 kg

Tanečný duet zrelosti na prahu hniloby, na pomedzí súčasného tanca a fyzického divadla, zobrazuje genézu jedného majstra – od obdivu a očarenia po asymetriu a znechutenie. Na začiatku bola príťažlivosť, inštinkt, ktoré po čase vystriedala prevaha sily a moci tela. Hierarchia.

„Predstavenie matter na pozadí paródie, vykresľujúcej najmä pocity z blížiaceho sa dôchodkového veku tanečných interpretov, tematizuje stav našej spoločnosti, pozíciu  a relevanciu tanca, tanečníkov a choreografov. Vyvážený herecký a pohybový slovník interpretov, vážne témy podávané s ľahkosťou, humor, ktorého objektom sú aj samotní protagonisti, to sú základne atribúty kvality tohto diela, ktoré má schopnosť osloviť široké spektrum nielen tanečného publika. Réžia Martina Hodoňa sa ako už v jeho minulých dielach spája s tvorbou kvalitného autorského textu.  Za výrazného prispenia dramaturgičky a v tomto  prípade aj prekvapujúco zrelej interpretky Dáši Čiripovej vychádza text zo života tvorcov samotných, ponúkajúci všetkým divákom výnimočný zážitok a možnosť prepotrebnej (seba)reflexie.“

(Petra Fornayová)

 

Réžia: Martin Hodoň

Dramaturgia: Dáša Čiripová

Choreografia: RASEMA

Sound design: Dominik Suchý

Light design/scéna/kostým: matoha

Technická podpora: Lukáš Kubičina

Tanec/performance: Anna Sedlačková, Dáša Čiripová, Daniel Raček

Produkcia: GAFFA v koprodukcii KC P*AKT

Koprodukcia: Neskorý zber

Poďakovanie: CO.Labs Brno Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Martin Hodoň

Martin Hodoň je absolventom divadelnej vedy na VŠMU, neskôr pokračoval na JAMU v Brne v odbore réžia-dramaturgia pod vedením prof. Josefa Kovalčuka. V tvorbe sa venoval prevažne autorskému a fyzickému divadlu s presahom do súčasného tanca. Ukončil doktorandské štúdium na Slovenskej akadémií vied v Bratislave a jeho výskumnou oblasťou bol vzťah performance art a performing arts. V Bratislave v roku 2015 založil spolu s Dášou Čiripovou a Zuzanou Némethovou nezávislú performatívnu platformu GAFFA, pod ktorou vznikli projekty EVA, Pomaly plynúce dni, negatív_eGOtrip, Neviditeľný hosť, s p e e c h, mimochodom, A P E N D I X, C R ASH, Dedina, .

Neskorý zber

Občianske združenie Neskorý zber vzniklo na jeseň roku 2014. Založili ho skúsení tanečníci, choreografi a taneční pedagógovia: Monika Čertezni, Lucia Holinová, Daniel Raček a Anna Sedlačková, ktorí pôsobia v oblasti súčasného tanca viac ako 25 rokov. Zámerom združenia je vytvárať priestor pre zdieľanie umeleckých názorov a výpovedí zrelej generácie tanečných umelcov. Združenie zaujíma tiež medzigeneračný a medziodborový dialóg a progresívne pedagogické prístupy. Svoje inscenácie adaptuje do exteriéru a site-specific. Každoročne organizuje vzdelávacie workshopy zamerané na progresívne pedagogické prístupy. Členskú základňu obohatili tanečnica a pedagogička Katarína Vlniešková a svetelný dizajnér Jozef Miklós.

Gaffa

GAFFA je profesionálne divadelné zoskupenie, ktoré spája experimentálny a autorský prístup. Interdisciplinárne prekračovanie divadla, perfromativitu a fyzické divadlo. Princípom ich tvorby je práca s telesnosťou, ktorá sa pre nich stáva aparátom kontradikcie a synestézie zároveň. Od roku 2016 vytvorila šesť autorských inscenácií.