Roberta Legros Štěpánková: Bod spojenia

štvrtok, 27.05.2021, 11:00,

BOD SPOJENIA je interdisciplinárne javiskové dielo prepájajúce tanec, živú hudbu, vizuálnu tvorbu, svetelný dizajn a súčasne architektúru post-industriálneho priestoru. Inscenácia vznikla na základe spolupráce siedmych umelcov zo Slovenska, Českej republiky, Holandska a Nórska.

BOD SPOJENIA predstavuje „Nový chrám“ v dobe súčasného človeka. Pozýva diváka dovnútra a navrhuje mu Cestu – akt „prechodu“ cez hranicu medzi každodenným životom a prostredím snívaného Sveta. Dielo je existenciálnym procesom hľadania hlbšieho Vedenia. Je to nelineárny príbeh, ktorý znovu aktualizuje modlitbu – rituál hlbokého počúvania a prepojenia.

To, na čom záleží, je povoliť Bodu spojenia pohyb. Tento pohyb je podporený svetlom a mierou našej predstavivosti, zabezpečí prepojenie medzi vnútorným a vonkajším, medzi začiatkom a momentom zmiznutia. Nič nie je stále.

Koncept, choreografia: Roberta Legros Štěpánková
Účinkujú: Lukáš Lepold, Tomáš Janypka, Roberta Legros Štěpánková
Hudobná kompozícia: Amund Roe
Kontrabas: Romana Uhlíková
Vizuálny koncept: Eli Dijkers
Svetelný dizajn: Pavla Beranová, Filip Horn
Technická a dramaturgická podpora: Matthieu Legros
Produkcia: Martina Čeretková
Koprodukcia: creat studio s.r.o.