Gaffa

GAFFA je profesionálne divadelné zoskupenie, ktoré spája experimentálny a autorský prístup. Interdisciplinárne prekračovanie divadla, perfromativitu a fyzické divadlo. Princípom ich tvorby je práca s telesnosťou, ktorá sa pre nich stáva aparátom kontradikcie a synestézie zároveň. Od roku 2016 vytvorila šesť autorských inscenácií.