Martin Hodoň

Martin Hodoň je absolventom divadelnej vedy na VŠMU, neskôr pokračoval na JAMU v Brne v odbore réžia-dramaturgia pod vedením prof. Josefa Kovalčuka. V tvorbe sa venoval prevažne autorskému a fyzickému divadlu s presahom do súčasného tanca. Ukončil doktorandské štúdium na Slovenskej akadémií vied v Bratislave a jeho výskumnou oblasťou bol vzťah performance art a performing arts. V Bratislave v roku 2015 založil spolu s Dášou Čiripovou a Zuzanou Némethovou nezávislú performatívnu platformu GAFFA, pod ktorou vznikli projekty EVA, Pomaly plynúce dni, negatív_eGOtrip, Neviditeľný hosť, s p e e c h, mimochodom, A P E N D I X, C R ASH, Dedina, .